Upskill Dashboard (2022)

Kunde: Upskill er Capgeminis plattform for livslang læring! Det er en åpen og inkluderende arena for deling og læring på tvers av team innad Capgemini, og for personer som er ivrige etter å lære med om oss. Gjennom Upskill får Capgemini ansatte en tilknytting til kunnskapsbygging og erfaringsdeling på et nasjonalt og lokalt nivå. Upskill er av alle – for alle.

Antall studenter: 4

2 fra Cloud Custom Applications (CCA), 2 fra Insights & Data (I&D)

Utfordring: Gjennom sommeren hadde studentene to separate oppgaver. Studentene fra CCA hadde som oppgave å vedlikeholde og oppdatere autoriseringsmekanismen bak Upskill samt utvikle en mer mobilvennlig applikasjon. Studentene fra I&D hadde som oppgave å lage et dashbord for visning av statistikk om Upskill Communities og Events for å kunne lede disse bedre og mer effektivt.

Løsning: Arbeidet rundt autoriseringsmekanismen bak Upskill bestod for det meste i å oppgradere til en nyere versjon, samt gjøre et sett av endringer i applikasjonen for å støtte det nye autoriseringssystemet. Utenom det så har CCA-studentene gjort applikasjonen mer mobilvennlig og testet all ny funksjonalitet.

I&D-studentene har utviklet et Power BI dashboard med diverse statistikk til bruk for bedre innsikt og faktabasert ledelse av våre fagmiljøer. En del av dette innebar å forbedre kvaliteten på dataene som Upskill produserer. God input-data er en forutsetning for å kunne hente ut og vise verdifull statistikk i dashbordet. Arbeidet bestod blant annet i å knytte hvert Community til en Capgeminis Business Unit, å knytte brukere til hvilken by/kontor de tilhører og at det for Core Members nå kan settes en dato for når de fikk lederrollen sin i Upskill. I tillegg til dette så er det nå mulig å registrere antallet deltakere som kommer på et Event, og også søke på Events gjennom en ny søkefunksjon som blant annet støtter hashtags og fritekstsøk.

Resultat: Studentene har gjennom sommeren gjort Upskill mer mobilvennlig og laget et dashbord for produkteier og ledelse i Capgemini som gir verdifull innsikt om våre forskjellige Communities og Events. Dasboardet gjør det nå langt enklere for produkteier og følge med på sanntidsdata, analysere og gjøre tiltak for å ivareta og styrke engasjementet blant ansatte i Capgemini rundt våre fagmiljøer og -aktiviteter.

Eventuell kundeuttalelse:

«Upskill er en ubetinget suksess i Capgemini som har vokst seg både større og blitt en mer integrert løsning i hele Capgemini, på tvers av byer og avdelinger. Det har vokst frem et behov for å forstå bruken av Upskill bedre, og nyttiggjøre oss av de dataene som ligger der for å kunne ta bedre beslutninger om veien videre. Det disse studentene har produsert gjennom sommeren er således ‘spot-on’ og vil gi oss umiddelbar verdi. Her kan vi med enkle grep – og i et kjent format; Power BI – skaffe oss overblikk og grave oss ned i detaljer. Målet er at både vi som leder fagmiljøene og alle de som deltar i våre fagaktiviteter skal få direkte nytte av dette, så dette dashboardet ser jeg veldig frem til å kunne ta i bruk.»

-Edgar Stokka, Product Owner of Upskill

Ekstern lenke: www.upskill.no

Skjermbilder: