Trac ID Systems AS – Inspection Client (2013)

Kunde: Trac ID Systems AS.

Antall studenter: 3.

Utfordring: Trac ID leverer RFID-løsninger for sporingsutstyr og optimering av prosesser i olje- og gassektoren. Deres forretningsidé er å utvikle og markedsføre utstyr som med trådløs identifikasjon og sporing forbedrer prosessene i deres kunders bedrifter. De skal legge til rette for verdiskaping hos kundene sine innen olje- og gassektoren og andre røffe omgivelser.

Trac ID ønsker en fornyelse av eksisterende utstyr for inspeksjon på mobil enhet. De ønsker en applikasjon som skal være tilgjengelig på et Windows 8-nettbrett. Applikasjonen skal brukes til inspeksjon av forskjellige parametre på et gitt utstyr.

Den eksisterende løsningen har følgende svakheter:

  • Datasamlingsprosessen er ineffektiv
  • Bruk av penn og papir er tidskrevende
  • Informasjonen bruker lang tid mellom felt og system (feilkilde)
  • Ingen logg eller historikk på utført arbeid

Løsning: Målet for prosjektet var å utvikle en applikasjon med touch-støtte som ikke har disse svakhetene, og som i tillegg er brukervennlig i funksjonalitet og design. Applikasjonen skal kunne brukes på alt av utstyr som skal inspiseres. En mobil inspeksjonsklient ble utviklet som en Windows 8 RT app. Denne kjørte på en Dell Windows 8 device, og med mulighet for tilkobling av annen hardware, f.eks. RFID-leser.

Resultat: Den nyutviklede Inspection Client løsningen ble umiddelbart tatt i bruk av kunden som en demonstrasjon til deres kunder om hva som var mulig rundt teknologivalg, hardware og ikke minst brukervennlighet. Løsningen falt i smak hos Trac IDs kunder og var starten på et langt utviklingsløp og et meget vellykket systemutviklingsprosjekt for Trac ID.

Skjermbilder: