Gi en jul

Gi en jul (2021)

Kunde: Gi en jul Stavanger  Gi en jul er et veldedig prosjekt hvor du kan gi en jul til en familie som trenger det i form av julemiddag og julegaver. Dette prosjektet med å gi trengende familier en bedre julefeiring ble startet i Stavanger i 2015 av Elisabeth Ohlgren Tidemann som fikk ideen fra en dame som begynte med dette i Halden i 2001. I 2019 overtok Karianne Munch-Ellingsen som ansvarlig for Gi en Les mer omGi en jul (2021)[…]

SDIR-teamet

SDIR (2021)

Kunde: Sjøfartsdirektoratet  Sjøfartsdirektoratet er et forvaltningsorgan underlagt Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljøverndepartementet. Direktoratet er forvaltnings- og tilsynsmyndig for arbeidet med sikkerhet for liv, helse, miljø og materielle verdier på fartøy med norsk flagg og utenlandske fartøy i norske farvann. De har også ansvar for å sikre rettsvern for norskregistrerte skip og rettigheter i disse. Aktivitetene blir bestemt av nasjonalt og internasjonalt Les mer omSDIR (2021)[…]