EPIM – ERH Mobile App (2016)

Kunde: EPIM. Antall studenter: 4. Utfordring: Operatører på norsk sokkel er ansvarlige for å levere operasjonsrapporter til myndighetene, samt data til partnere på felt. EPIM ble etablert for å standardisere og forenkle informasjonsflyt mellom disse partene, og stiller til rådighet blant annet IT-løsninger for rapportering. Dagens rapporteringssystem gjør at data for et felt kan bli inkludert i flere Les mer omEPIM – ERH Mobile App (2016)[…]