Smeedee (2009, 2010 og 2011)

Kunde: Capgemini og Equinor

Smeedee ble utviklet som et internt Capgemini-prosjekt i 2009 og 2010, og videreutviklet for norsk olje og gass operatørselskap.

Antall studenter: 2009: 8 (5 i Trondheim, 3 i Stavanger), 2010: 3, 2011: 4.

Utfordring: I de fleste utviklingsprosjekter kan informasjonsflyten oppleves som uhåndterlig stor. Det finnes kravspesifikasjoner, dokumentasjon, designdokumenter, testrapporter, byggerapporter, timerapporter, kildekode, e-post, kalendere, spørsmål og svar, muntlige beskjeder, osv.

Tenk deg hvordan informasjonsflyten er når prosjektet består av 10 personer, 50 personer, eller sågar to hundre? Det er vanskelig å holde oversikten og følge progresjonen i prosjektet. For å håndtere og behandle all denne informasjonen brukes forskjellige verktøy som for eksempel arkiveringssystemer, databaser, regneark, osv. Disse verktøyene hjelper oss å utføre våre arbeidsoppgaver mer effektivt, og kanskje til og med mer nøyaktig. Likevel går det an å spørre seg; er det optimalt å måtte oppsøke så mange forskjellige informasjonskilder for å orientere seg og fatte beslutninger i en prosjekthverdag?

Problemet ligger ikke i selve verktøyene, men i informasjonsflyten. Prosjektdeltakere må ofte proaktivt oppsøke informasjonen dersom man lurer på noe, og deretter tolke og behandle den.

Løsning: Smeedee ble utviklet som et alt-i-ett verktøy som styrer og overvåker status og fremdrift i IT-prosjekter som gjennomføres med bruk av såkalt smidig metodikk – derav navnet – Smeedee. I praksis betyr smidig metodikk det samme som Scrum, den klart mest utbredte prosjektstyringsmetodikken i bruk i dag.

Løsningen er konfigurerbar og kan hente data fra ulike typer datakilder. Disse dataene vil typisk hentes fra ulike ALM systemer (Application Lifecycle Management), for eksempel Microsoft Team Foundation Server. Gjennom Smeedee sammenstilles og presenteres dataene på en hensiktsmessig måte for brukerne. Applikasjonen er tilrettelagt for fremtidige integrasjoner mot ytterligere ALM-systemer gjennom bruk av plugins.

Utgangspunktet har hele tiden vært å presentere informasjonen på en storskjerm, typisk i et prosjektrom eller åpent kontorlandskap. Smeedee er således skreddersydd for visning i dette formatet. På ulike skjermbilder vises relevant informasjon til prosjektdeltakerne og andre interessenter, for eksempel status på bygging, status i forhold til arbeidsoppgaver for den aktuelle tidsperioden, etc.

Resultat: Løsningen bidrar til at leverandører kan utvikle bedre og billigere datasystemer gjennom kontinuerlig fokus på eventuelle feil, på fremdrift og på status i prosjektet. Smeedee ble ”dogfoodet”, det vil si at tidlige versjoner av produktet under utvikling ble brukt som et styringsverktøy i Summer of Code. Erfaringene var særdeles gode blant annet ved å få alle til å fokusere på de definerte mål og rammebetingelser som ligger til grunn. I tillegg bidrog Smeedee til en sunn, intern ”konkurranse” mellom utviklerne i teamet, hvem sjekker inn kode oftest, hvem har færrest feil, hvem ligger best an i forhold til sine oppgaver, etc.

Følgende funksjonalitet ble bygget inn i løsningen:

  • Burndown Chart: Grafisk fremstilling av prosjektet fremdrift i forhold til tilgjengelig tid.
  • Latest Commits: Den sist innsjekkede kode, men kommentar fra utvikler.
  • Build Status: Status på kjøring av de ulike automatiske bygge- og integrasjonsscriptene.
  • Commit Heroes: Oversikt over antall innsjekkinger per utvikler.
  • Commit Statistics: Statistikk over antall innsjekkinger over tid.
  • Working Days Left: Antall gjenstående, faktiske arbeidsdager i tidsperioden.

Siste året ble det også laget en enkel mobilversjon av Smeedee.

Skjermbilder: