Sjøfartsdirektoratet – Skipssøk app (2014)

Kunde: Sjøfartsdirektoratet.

Antall studenter: 4.

Utfordring: Sjøfartsdirektoratet er et forvaltningsorgan underlagt Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljøverndepartementet. Sjøfartsdirektoratet er forvaltnings- og tilsynsmyndighet for arbeidet med sikkerhet for liv, helse, miljø og materielle verdier på fartøy med norsk flagg og utenlandske fartøy i norske farvann. Direktoratet har også ansvar for å sikre rettsvern for norskregistrerte skip og rettigheter i disse. Aktivitetene blir bestemt av nasjonalt og internasjonalt regelverk, avtaler og politiske beslutninger.

Sjøfartsdirektoratet skal ligge i forkant i bruk av digitale løsninger for å øke tilgjengelighet og servicenivå for sine kunder. Kundene skal i så stor grad som mulig få løst sine oppgaver gjennom digitale løsninger, og utfordret Capgemini til gjennom Summer of Code å tilby brukerne av Skipsregistrene en app for oppslag i NIS/NOR registrerte fartøy.

Løsning: Summer of Code teamet benyttet Xamarin for kryssplattform mobilutvikling på tre parallelle mobile operativsystem og lanserte en enkel oppslagsapp for Android, iOS og Windows Phone.

Resultat: Alle de tre appene ble ferdigstilt og sendt til respektive appstores for publisering innen avslutningen av prosjektet.

Skjermbilder: