SDIR (2021)

Kunde: Sjøfartsdirektoratet 

Sjøfartsdirektoratet er et forvaltningsorgan underlagt Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljøverndepartementet. Direktoratet er forvaltnings- og tilsynsmyndig for arbeidet med sikkerhet for liv, helse, miljø og materielle verdier på fartøy med norsk flagg og utenlandske fartøy i norske farvann. De har også ansvar for å sikre rettsvern for norskregistrerte skip og rettigheter i disse. Aktivitetene blir bestemt av nasjonalt og internasjonalt regelverk, avtaler og politiske beslutninger. Les mer på https://www.sdir.no/

Antall studenter: 7

4 fra Capgemini, 3 fra Sjøfartsdirektoratet

Utfordring: Sjøfartsdirektoratet har en ambisjon om å bli den foretrukne maritime administrasjonen og konkurrerer med andre flaggstater om blant annet å registrere flest mulig sjøfartøy. For at Norge skal beholde sin posisjon som en av verdens fremste sjøfartsnasjoner er det derfor viktig at Sjøfartsdirektoratet tilbyr kvalitetstjenester til sine kunder. Direktoratet har derfor behov for digitale og innovative løsninger som er med på å fremme sikkerhet for liv, helse og miljø. 

Løsning: Teamet som har tatt fatt i denne utfordringen består av syv sommerstudenter, hvorav tre er fra Sjøfartsdirektoratet og fire er fra Capgemini. Disse har arbeidet med fire prosjekter hvor nøkkelordene har vært digitalisering og innovasjon: 

 • Risikomodellering: Prosjektet gikk ut på å tilrettelegge for målrettet tilsyn av fartøy og datadrevne beslutninger gjennom risikomodeller. Dette ble gjort ved å anvende historisk data fra Sjøfartsdirektoratets database og bruke maskinlæring til å tildele en risikoscore til sjøfartøy. Direktoratet kan bruke dette til å predikere hvilke sjøfartøy som utsettes for ulykke og dermed gjøre bedre tilsyn.  
 • Maritim digital sikkerhet: Arbeidet gikk ut på å kartlegge risikobildet for cyberangrep i den maritime sektoren og komme med strategiske løsninger for å øke den digitale sikkerhet blant fartøy, havner, rederier og verft.  
 • Sensortilsyn med MRU: I dette prosjektet ble det utplassert en sensor kalt MRU (Motion Reference Unit) på en båt for å måle bevegelser på ulike deler av båten. Dette skal brukes til å digitalisere tilsynsprosessen for skipsbevegelser under dårlig vær.
 • CRM-system i Sjøfartsdirektoratet: I dette prosjektet ble det utarbeidet en rapport med anbefalinger og forslag til implementasjon av et CRM(customer relationship management) system, slik at Sjøfartsdirektoratet kan få bedre oversikt over kundedata, kundeservice, markedsføring og registeringsprosessen. 

Disse fire prosjektene har til felles at de bruker digitalisering og innovasjon for å bidra til at Sjøfartsdirektoratet tilbyr kvalitetstjenester og forblir konkurransedyktige. 

Resultat: Disse prosjektene leverte flere resultater som SDIR kan ta med i det videre arbeidet.

 • Risikomodell: En maskinlæringsmodell som tilrettelegger for målrettet tilsyn ved å estimere hvor utsatt et skip er for å havne i en ulykke.
 • Marin digital sikkerhet: Prototype og ressurser som skal hjelpe å implementere fremtidige løsninger som øker digital sikkerhet i sektoren.
 • CRM-system: En rapport med anbefalinger og instruksjoner om hvordan direktoratet kan implementere Customer Relationship Management-systemet.
 • Sensorikk: Prototype som åpner opp for fjerntilsyn og sanntidsvisualisering av bevegelser om bord hurtigbåter.

Kundeuttalelse:  

«Sjøfartsdirektoratet inngikk i 2021 et samarbeid der sommerstudenter i Capgemini gjennom “Summer of Code” og sommerstudenter i Sjøfartsdirektoratet gjennom “Sildikon Valley” skulle samarbeide på oppgaver for Sjøfartsdirektoratet. 

Vi gav de syv sommerstudentene fire forslag til oppgaver slik at det skulle være mer enn nok å jobbe med i syv uker, og forventningen var at dette skulle gi oss noe brukbart på én eller to oppgaver. Oppgavene som teamet fikk var veldig lite definert. Det var kun noen ytre rammer og ideer fra vår side. Så sørget vi for å ha fagressurser tilgjengelig for støtte der nødvendig.  

Til alle sin overraskelse tok de syv studentene tak i alle 4 oppgaver! De har vært utrolig flinke til å danne seg en oversikt over hva oppgavene egentlig gikk ut på, utarbeidet forslag og sette opp en god plan for tilgjengelig tid. 

Deretter har de levert kvalitativt over alle forventinger. Vi fikk overlevert:

 • “Proof of concept” for fjerntilsyn/real-time datainnhenting på fartøy 
 • En prediktiv risikomodell for analyse av ulykkesrisiko der real-time data kan kobles direkte inn i modellen 
 • Et forslag (inklusiv prototype) til hvordan direktoratet kan etablere en digital hub for maritim cybersikkerhet 
 • En solid rapport om implementering av et CRM-system i direktoratet slik at vi kan sikre kvalitetstjenester til våre kunder og øke antall innflagginger samt. redusere antall utflagginger 

Studentene har vist seg til å være proaktive, fremoverlente, faglig flinke på sine områder, selvdrevne og ikke minst veldig hyggelige og gode til å samarbeide med. Vi fikk et enormt dyktig team som fungerte like godt internt som utad. Jeg ønsker dem gjerne velkommen tilbake hvis de ønsker seg en sommerjobb igjen i 2022!» 

Ekstern lenkehttps://www.sdir.no/aktuelt/nyheter/en-sommerjobb-utenom-det-vanlige/ 

Skjermbilder:  

Prosjektreferanse fra 2021, SDIR.
Studentene som jobbet i og med SDIR: Henrik, Gina og Tina fra SDIR, Jonathan, Tor-Fredrik, Aron og Aleksander fra Capgemini.