Konsulentskolen/Upskill (2018)

Kunde: Capgemini

Antall studenter: 7 (6 fra Capgemini, 1 fra Idean)

Utfordring: I Summer of Code-prosjektet 2018 hadde vi ingen ekstern kunde, men prioriterte et internt prosjekt der Capgemini selv – og alle våre ansatte – var i hovedmålgruppen. Ambisjonen var intet mindre enn å lage en plattform for kompetansebygging og -deling på tvers av fagmiljøer og lokasjoner i Capgemini.

Løsning: Foruten 6 studenter fra Capgemini, deltok også en student ansatt via Idean, Capgeminis søsterselskap med spesialistkompetanse på brukeropplevelser og design. Sammen tok de fatt på oppgaven der følgende hovedformål og funksjonsområder var definert på forhånd:

  1. Gjør folks liv enklere. Hjelp ansatte å finne frem til våre fagmiljøer og fagsamlinger, og gjør det enklest mulig for dem å melde seg inn og ut av fagmiljøer, og ikke minst delta på fagsamlinger.
  2. Behold og tiltrekk ansatte. Gode fagmiljøer er et effektivt lim i organisasjonen og vil tiltrekke og bidra til å beholde faglig dyktige kollegaer.
  3. Markedsføring. Portalen kan med enkle grep benyttes til effektiv markedsføring av våre fagmiljøer, Capgemini generelt, og til rekuttering.

Resultat: Navnet Konsulentskolen var godt kjent i Stavanger i mer enn 15 år, men en navnekonkurranse ble avholdt da løsningen skulle utvides for bruk i hele Norge. Det nye navnet ble Upskill!

Upskill ble lansert 28. mars 2019 i en koordinert lanseringsfest ved alle våre kontorer i Norge. Upskill er åpen og tilgjengelig både i og utenfor Capgemini, og er et utstillingsvindu for alt det fantastiske fagarbeidet, kompetansebygging og erfaringsdeling som daglig gjøres i selskapet.

Studentenes arbeid dannet grunnlag for første versjon av Upskill, som siden den gang har blitt kontinuerlig videreutviklet og forbedret slik den fremstår i dag. Se www.upskill.no for mer info.

Eksterne lenke: https://www.upskill.no

Skjermbilder: