EPIM – ERH Mobile App (2016)

Kunde: EPIM.

Antall studenter: 4.

Utfordring: Operatører på norsk sokkel er ansvarlige for å levere operasjonsrapporter til myndighetene, samt data til partnere på felt. EPIM ble etablert for å standardisere og forenkle informasjonsflyt mellom disse partene, og stiller til rådighet blant annet IT-løsninger for rapportering. Dagens rapporteringssystem gjør at data for et felt kan bli inkludert i flere rapporter, og en rapport kan inneholder data fra flere felt. Produksjonsdata er klassifisert som svært konfidensielt, noe som gjør deling av slike rapporter sensitivt. Rettighetshavere på norsk sokkel står dermed overfor en svært kompleks oppgave ved uthenting av relevante og konsistente data.

Frem til nå har operatører og partnere selv vært ansvarlige for å trekke ut og analysere informasjon fra store mengder data som er tilgjengelig i EPIMs database av rapporter (EPIM ReportingHub – ERH). Flere selskaper har investert betydelige mengder tid og penger i utvikling og vedlikehold av systemer for analyser av produksjons- og boredata. EPIM ønsker et system som forenkler og forbedrer måten rapporter hentes ut og synliggjøres for operatører og partnere, samtidig med at bransjens krav rundt konfidensialitet ivaretas.

Løsning: Webløsningen ERH Web kombinerer data fra alle felt hvor selskapet har rettigheter og flere forskjellige rapporttyper. Dette innebærer store mengder data med utallige muligheter for kombinasjoner og vinklinger. Gjennom et tett samarbeid og idémyldring med EPIM og potensielle brukere av systemet hos ConocoPhillips, ble prosjektomfang og prioriteringer satt.

Målgruppen er bred og har ulike interesser for et slikt system, fra geologer og teknikere til økonomiansvarlige og ledelsen. Løsningskonseptet ble utformet med tanke på de ulike interessentenes formål med systemet samt deres IT-kjennskap. Resultatet ble et nivåbasert system hvor sammendrag fra ulike typer data kunne analyseres dypere hver for seg, med et oversiktlig og brukervennlig grensesnitt.

Verktøyet er utviklet for web, men er responsivt for bruk til både nettbrett og smarttelefoner. Denne funksjonaliteten ble forespurt tidlig i fasen som en spennende mulighet da brukerne kan bruke løsningen også utfor kontoret for å skaffe seg et hurtig overblikk over situasjonen ute på feltene.

Resultat: Oversiktlighet, mulighet for kryssanalyser og filtrering ble trukket frem som viktig funksjonalitet i løsningen. Ved å skape et dashboard/landingsside hvor nøkkeltall fra de ulike rapportene slås sammen og trekkes frem, vil irregulariteter komme tydelig frem. Løsningen tillater brukeren å legge inn filtre på hvilke felt og brønner som skal bli presentert, noe som gir en skreddersydd løsning uten overveldende og unødvendige mengder informasjon.

Løsningen henter data direkte fra EPIMs databaser og brukerne vil kunne analysere og se data fortløpende etter at disse er rapportert inn. Dette er flagget som svært viktig hos EPIMs partnerselskaper. Pilotversjonen legger grunnlaget for at man skal kunne årsaksforklare, utføre og planlegge sine aktiviteter med mer presisjon og bedre beslutningsgrunnlag.

Eksterne lenker:

Making data from ReportingHub easier accessible – A successful project

Skjermbilder: