ClevAir (2020)

Kunde: ClevAir

ClevAir er en profesjonell aktør innen effektiv energistyring, automatiserte operasjoner og reduserte kostnader i nærings- og industribygg. Fagområdet Building Management Systems (BMS) er høyst intelligente og høyst aktuelle løsninger i dagens stadig mer energibevisste samfunn. ClevAir begynte som en startup i Stavanger i 2016 og har på kort tid blitt en ledende aktør i Norge innenfor bærekraft. Les mer om ClevAir her: https://clevair.io/

Antall studenter: 9 (8 fra Capgemini, 1 fra Sogeti Testing Services)

Utfordring: Grunnlegeren av ClevAir, Sjur Usken, brenner for bærekraft. Bedriftens mål er å gjøre offentlige bygninger mer bærekraftige og energieffektive ved å analysere og optimalisere energibruken i bygget. En stor del av dette arbeidet er datahåndtering. Ved hjelp av data fra sensorer over hele bygget skal vi kunne si noe om hvor energibruken ikke er optimal, og kunne justere deretter. Da er det viktig å visualisere dataen på en oversiktlig og forståelig måte for kunden. I tillegg til datavisualisering for kunden hadde ClevAir et ønske om å lage en enkel dashbordløsning for visualisering av egen data innad i bedriften.

Som ledende aktør innenfor bærekraft er utforsking av ny teknologi viktig for ClevAir. Det finnes mange eldre bygg som er lite energieffektive, og hvor det ikke er optimalt å bytte ut hele anlegget for å utnytte energien bedre. Derfor må de nye løsningene være «plug and play»; de må passe inn i eksisterende løsninger, og de må være enkle å installere.

Løsning: De ni studentene ble delt opp i tre team for å jobbe med den tredelte oppgaven fra ClevAir.

  • Visualisering av sensordata: En av oppgavene var å lage en dashbordløsning for ClevAirs kunde. Studentene hentet ut sensordata direkte fra bygget, og visualiserte disse ved hjelp av analyse- og grafverktøyene Elastic Search og Kibana. Deretter implementerte de dataen inn i en eksisterende dashbordløsning fra ClevAir. Studentene var i dialog med ClevAirs kunde gjennom sommeren, og hadde som mål å gjøre løsningen agil og brukervennlig.
  • Internt dashbord for ClevAir: ClevAir ønsket å visualisere egen data på en informasjonsskjerm. Studentene lagde en løsning for å visualisere informasjon om pågående prosjekter og økonomi for ClevAir. Denne gruppen av studenter gikk dypere inn i grafverktøyet Grafana for å visualisere dataen, i tillegg til at de fikk jobbe med spennende verktøy som Tripletex for økonomistyring, Podio for å lage en oversikt av fysiske installasjoner, og Jira for en oversikt av prosjektene deres.
  • Ny teknologi: En gruppe av studentene jobbet med å utforske ny teknologi som kan bli tatt i bruk for å hente ut data fra byggene. Blant annet fikk de jobbe med LoRa, en ny nettverksmoduleringsteknikk, og Raspberry Pi i kombinasjon med spennende, nye sensorer.

Resultat: Se her hva Sjur Usken, Founder/CCO hos ClevAir, sier:

“Det var spennende å få kloke hoder som raskt kunne teste ut nye løsninger for oss uten å gå på bekostning av vanlig drift og utvikling. Det ble kjørt fire ulike prosjekter parallelt over en hektisk sommer. Vi var imponert over hvor selvstendige og produktive disse studentene var samt satte pris på nye verktøy til å forbedre vår hverdag.”

Sju Usken, Founder/CCO hos ClevAir

Ekstern lenke: https://www.clevair.no