CapSocial (2022)

Kunde: Capgemini Norge AS

Les mer her: https://www.capgemini.com/no-no/

Antall studenter: 6

4 fra Capgemini, 2 fra Frog

Utfordring: Dette var et internt prosjekt utført for Capgemini. Ambisjonen var å lage et positivt sosialt miljø som vil bidra til at Capgemini kan rekruttere og beholde medarbeidere og skape sterkere samhold på arbeidsplassen. Målet til CapSocial er å bygge broer mellom kollegaer både på hvert kontor og på tvers av kontorene i Norge. Plattformen skal motivere ansatte til å skape sosiale grupper og arrangementer som gir dem muligheten til å danne nettverk samt å føle samhold og tilhørighet. Tidligere har alt av sosiale aktiviteter blitt planlagt og arrangert via Teams og e-post. Vi så derfor et klart forbedringspotensiale ved å gi våre ansatte i Capgemini en egen web app for alle sosiale grupper og aktiviteter.

Løsning: Totalt seks studenter samarbeidet om å bygge løsningen, hvorav fire studenter tilhørte Capgeminis Cloud Custom Applications-team (CCA) og to av studentene tilhørte Frog, Capgeminis søsterselskap med spesialkompetanse på brukeropplevelser og design.

Capgemini-studentene brukte sommeren på å utvikle et Minimum Viable Product (MVP) av web-applikasjonen. Den er bygget på .Net 6 og React med Material UI, samt full integrert skyløsning i Azure. Fokuset har vært smidig utvikling og en kodebase som skal være lett å vedlikeholde. Med kontinuerlig kontakt med stakeholdere og design, kombinert med kvalitetskontroll ved code reviews, etterlater studentene seg et solid produkt.

Resultat: I CapSocial kan brukere registrere seg og delta på arrangement i regi av de ulike sosiale gruppene Capgemini driver. Applikasjonen gjør det også lettere å ha oversikt over hvilke grupper og arrangement som finnes, og hvilke av disse man selv har meldt seg på.

Ettersom applikasjonen legger til rette for å kunne se og melde seg på arrangementer også ved andre lokasjoner enn den man selv tilhører, skaper den også samhold på tvers av kontorene i Norge.

Resultatet av arbeidet gjennom sommeren er en webapplikasjon under videre utvikling som vil være til stor nytte og glede både for eksisterende ansatte i Capgemini og nyansatte fra ansettelsesdato og frem til oppstart.

Eventuell kundeuttalelse:

«I Capgemini ser vi nå – etter pandemien – et sterkt økende behov blant våre ansatte til å omgås hverandre sosialt. Gjennom Upskill har vi i mer enn tre år tilrettelagt for dette på den faglige arenaen, men gjennom CapSocial etablerer vi nå en likeverdig plattform for å tilrettelegge for sosiale grupperinger og arrangement. CapSocial gir et fantastisk innblikk i kulturen i Capgemini og bevitner at verdien vår ‘Fun’ står sterkt i selskapet vårt.

Jeg er utrolig stolt av det årets studenter har fått til. Vi har satt sammen en gruppe av studenter som ikke kjenner hverandre fra før, og som har vidt ulike forutsetninger for oppgavene. Ingen har vi blitt imponert over deres evne til å sette seg inn i utfordringen og finne tekniske løsninger – og å kunne levere så mye verdig på så kort tid. Jeg gleder meg stort til å lansere CapSocial og gjøre dette tilgjengelig for alle våre ansatte og alle andre som er nysgjerrige på oss.»

-Edgar Stokka, Product Owner of CapSocial

Ekstern lenke: Ikke publisert per 8. august 2022

Skjermbilder: