Sjøfartsdirektoratet – Skipssøk app (2014)

Kunde: Sjøfartsdirektoratet. Antall studenter: 4. Utfordring: Sjøfartsdirektoratet er et forvaltningsorgan underlagt Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljøverndepartementet. Sjøfartsdirektoratet er forvaltnings- og tilsynsmyndighet for arbeidet med sikkerhet for liv, helse, miljø og materielle verdier på fartøy med norsk flagg og utenlandske fartøy i norske farvann. Direktoratet har også ansvar for å sikre rettsvern for norskregistrerte skip og rettigheter Les mer omSjøfartsdirektoratet – Skipssøk app (2014)[…]