Summer of Code - Capgeminis summerjobb for IT-studenter

Hva du bør vite om Summer of Code

Summer of Code er Capgeminis Summer Internship for IT-studenter. I perioden juni til august kan vi jobbe for deg og utrette magi! Søk på stillingen vår via Capgeminis nettsider, https://www.capgemini.com/no-no/careers/job-search/ eller send oss en e-post direkte (se nedenfor).

Studenter

Summer of Code teamet består av studenter som typisk går nest siste år på bachelor- eller master studier innen IT. De vil med andre ord være ferdige med sin utdannelse det påfølgende året, med Summer of Code som et helt unikt og relevant erfaringsgrunnlag.

Mentorer

For å kunne gi studentene faglig veiledning og for å sikre kvalitet i arbeidet vi gjør for våre kunder, deltar erfarne konsulenter fra Capgemini som mentorer. Kundens egne ønsker og prosjektoppgavens natur avgjør hvordan dette blir løst i hvert enkelt tilfelle.

Kontrakt

Studentene får betalt fra Capgemini, men jobber normalt til reduserte rater for kunden i hele perioden. Mentorer tas vanligvis ut av annet fakturerbart arbeid for å støtte studentene, og tiden mentorer benytter tar vi betalt for etter nærmere avtale.

Referanse

Vi ønsker å kunne bruke alle prosjektene som fremtidige referanser. Hvert prosjekt er en unik erfaring som styrker studentenes kvalifikasjoner ved fremtidig jobbsøking, og som bidrar til å gjøre Summer of Code attraktivt for så vel fremtidige studenter som bedrifter.

Summer of Code initially grew out of our Software Engineering unit and focused mainly on technical development tasks. As Summer of Code has evolved over the years, we have added tremendous value for participants and clients alike by joining forces across units and putting together teams of cross-functional competencies. We deliver even more successful projects when designers, developers, cybersecurity analysts, data scientists and quality assurers work together.

We are proud to call Summer of Code in Stavanger a joint effort between Frog, Cloud Custom Applications, Cybersecurity, Insights & Data, Frog and Sogeti.